Doradcy24 czwarty kwartał z rzędu na plusie

Notowana na NewConnect spółka od października do grudnia 2013 r. osiągnęła ze sprzedaży swoich produktów niemal 3,5 mln PLN przychodów netto. Narastająco po czterech kwartałach wyniosły oneprawie 15 mln PLN i jest to wynik o ok. 7% lepszy w stosunku do poziomu z 2012 r.

http://inwestycje.pl/new_connect/NewConnect-Doradcy24-czwarty-kwartal-z-rzedu-na-plusie;224926;0.html

http://www.ryneknc.pl/zycie-rynku/zycie-spolek/4244-doradcy24-czwarty-kwarta-z-rzdu-na-plusie

http://www.newconnector.pl/doradcy24-czwarty-kwartal-z-rzedu-na-plusie

http://prnews.pl/inwestycje/doradcy24-czwarty-kwarta-z-rzedu-na-plusie-3060757