32/2020 Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

Zarząd Dr.Finance S.A. _,,Spółka”_ wykonując obowiązek ustalony w art. 19 ust. 3 Rozporządzenie MAR niniejszym informuje, iż dnia 14 sierpnia 2020 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.tj. pana Jerzego Dera – Przewodniczącego Rady Nadzorcze Osoby reprezentujące spółkę:Paweł Woźniak – Prezes Zarządu

31/2020 Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

Zarząd Dr.Finance S.A. _,,Spółka”_ wykonując obowiązek ustalony w art. 19 ust. 3 Rozporządzenie MAR niniejszym informuje, iż dnia 14 sierpnia 2020 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.tj. pana Pawła Woźniaka – Prezesa Zarządu Osoby reprezentujące spółkę:Paweł Woźniak – Prezes Zarządu

30/2020 Informacja uzyskana w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

Zarząd DR.FINANCE S.A. _“Spółka”_ informuje, że w dniu 14 sierpnia 2020 roku otrzymał informację od Spółki Polfinance Sp.z o.o. z siedzibą we Wrocławiu o zwiększeniu przez nią udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce oraz przekroczeniu progów 5,00%, 10,00%, 15,00%, 20,00%, 25,00% a także 30,00% jednocześnie w ogólnej liczbie głosów. Przed dokonaniem pierwszej transakcji zakupu…

29/2020 Informacja uzyskana w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

Zarząd DR.FINANCE S.A. _“Spółka”_ informuje, że w dniu 14 sierpnia 2020 roku otrzymał informację od akcjonariusza Prezesa Zarządu Pana Pawła Woźniaka informację o zmniejszeniu przez niego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce oraz zejściu poniżej progu 10,00% a także 5,00% jednocześnie w ogólnej liczbie głosów. Spółka przekazuje w załączeniu przedmiotowe zawiadomienie. Osoby reprezentujące spółkę:Paweł…

28/2020 Informacja uzyskana w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

Zarząd DR.FINANCE S.A. _“Spółka”_ informuje, że w dniu 14 sierpnia 2020 roku otrzymał informację od akcjonariusza Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Jerzego Dera informację o zmniejszeniu przez niego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce oraz zejściu poniżej progu 15,00% oraz 10,0% a także 5,00% jednocześnie w ogólnej liczbie głosów. Spółka przekazuje w załączeniu przedmiotowe zawiadomienie…

27/2020 Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

Zarząd Dr.Finance S.A. _,,Spółka”_ wykonując obowiązek ustalony w art. 19 ust. 3 Rozporządzenie MAR niniejszym informuje, iż dnia 14 lipca 2020 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.tj. pana Jerzego Dera – Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Osoby reprezentujące spółkę:Paweł Woźniak – Prezes Zarządu

26/2020 Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

Zarząd Dr.Finance S.A. _,,Spółka”_ wykonując obowiązek ustalony w art. 19 ust. 3 Rozporządzenie MAR niniejszym informuje, iż dnia 6 sierpnia 2020 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.tj. pana Pawła Woźniaka – Prezesa Zarządu, który w imieniu Spółki Dr.Finance S.A. w dniu 6 sierpnia…

25/2020 Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego

Zarząd DR.FINANCE S.A. _Spółka_ nawiązując do raportu bieżącego ESPI nr 18/2020 z dnia 20 lipca 2020 roku informuje, że w dniu 06 sierpnia 2020 roku, podjął informacje, iż Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu z dniem 03 sierpnia 2020 roku dokonał zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki poprzez przywrócenie kapitału zakładowego do stanu sprzed jego obniżenia…

14/2020 Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego

Zarząd DR.FINANCE S.A. (Spółka) nawiązując do raportu bieżącego ESPI nr 18/2020 z dnia 20 lipca 2020 roku informuje, że w dniu 06 sierpnia 2020 roku, podjął informacje, iż Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu z dniem 03 sierpnia 2020 roku dokonał zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki poprzez przywrócenie kapitału zakładowego do stanu sprzed jego obniżenia…