50/2015 Udzielone akcjonariuszowi informacje na podstawie art. 428 § 6 KSH

Zarząd Doradcy24 S.A. w załączeniu przekazuje informacje przekazane akcjonariuszowi, na podstawie art. 428 § 6 Kodeksu Spółek Handlowych.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 12) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Woźniak - Prezes Zarządu

 

odpowiedzi-na-zapytania-akcjonariuszy-_4_listopad2015