Zawarcie umowy znaczącej

Zarząd spółki Doradcy24 S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Spółka”) informuje, iż w dniu 4 października 2017 roku Spółka zależna POLDEVELOPMENT Sp. z o.o. zawarła z PGP DEVELOPMENT sp. z o.o. (dalej „Wykonawca”) z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim umowę, której przedmiotem jest wybudowanie dwóch obiektów budowlanych na inwestycji mieszkaniowej zlokalizowanej we Wrocławiu przy ul. Smardzowska…