Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów w kapitale zakładowym Spółki bedącym akcjonariuszem na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Dr.Finance S.A. w dniu 13 luty 2024 roku

Zarząd Dr.Finance S.A. ( „Spółka”) przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów w kapitale zakładowym Spółki będącym akcjonariuszem na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 13 luty 2024 roku z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym…

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

Zarząd Dr.Finance S.A. ( „Spółka”) informuje, że do Spółki w dniu 13 luty 2024 roku z terminem obowiązywania od 13lutego2024 roku wpłynęła rezygnacja z członkostwa w Radzie Nadzorczej Pana Przewodniczącego Jerzego Dera. Nie podano przyczyny rezygnacji. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i…

DRFINANCE: Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 13 lutego 2024 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DR.FINANCE S.A. wraz z projektami uchwał

Zarząd DR.FINANCE S.A. („Spółka”) zwołuje na dzień 13 lutego 2024r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które rozpocznie się o godz. 12:00 w Kancelarii Notarialnej Katarzyny Duduś ul. Legnicka 17/74 we Wrocławiu, IX piętro, W załączeniu treść ogłoszenia oraz projekty uchwał. Postawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) i 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu…