Gwarancja kapitału

Produkty strukturyzowane są jednym z najbardziej elastycznych i nowoczesnych instrumentów inwestycyjnych. Tworzone przez doświadczone instytucje finansowe, ciągle zyskują zainteresowanie Klientów.
Inwestycje strukturyzowane oferowane są w kliku formach:

 • lokaty strukturyzowanej,
 • obligacji/certyfikatu strukturyzowanego,
 • polisy ubezpieczeniowej,
 • bezpośredniego kontraktu opcyjnego.

Produkty strukturyzowane zwykle konstruowane są z uwzględnieniem kryterium częściowej bądź całkowitej gwarancji kapitału. Przy założeniu bardzo wysokiego bezpieczeństwa inwestycyjnego, produkty strukturyzowane oferują zdecydowanie wyższe zwroty niż tradycyjne instrumenty lokacyjne (lokata, obligacja). Do najpopularniejszych czynników rynkowych, od zachowania których uzależnia się wysokość wypłacanych odsetek, można zaliczyć:

 • indeksy giełdowe (o zasięgu globalnym jak i mniej popularne),
 • ceny akcji spółek (pojedynczych lub koszyków),
 • ceny towarów (metale, nośniki energii, ceny płodów rolnych, itd.),
 • kursy walut (lokalnych i światowych),
 • wysokość stóp procentowych (krótko i długoterminowych),
 • wartość zwrotów generowanych przez fundusze (inwestycyjne czy hedge),
 • wskaźniki makroekonomiczne (inflacja, wysokość wzrostu PKB).

Produkty strukturyzowane konstruowane są z uwzględnieniem średniego i długiego horyzontu inwestycyjnego (zapadalność od 1 roku). Ich indywidualna konstrukcja pozwala na stworzenie rozwiązań, które nie będą uzależnione od chwilowej koniunktury, a wręcz pozwolą zarobić na spadkach notowań. Bardzo ważnym aspektem inwestycji strukturyzowanych jest też uzyskanie, poprzez ich wykorzystanie, dostępu do rynków niedostępnych dla większości inwestorów indywidualnych.

Oferta Spółki w tym zakresie nieustannie się poszerza i charakteryzuje się największą elastycznością i pełną przejrzystością dostępnych rozwiązań.

Umów się z Ekspertem
1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right