Obecny skład Rady Nadzorczej :
Przewodniczący Rady Nadzorczej Żaneta Pałczak
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Łukasz Jagiełło
Członek Rady Nadzorczej Piotr Sereja
Członek Rady Nadzorczej Maciej Stasiak
Członek Rady Nadzorczej Marek Kłopeć

Przewodniczący Rady Nadzorczej Żaneta Pałczak

Pani Żaneta Pałczak jest absolwentem Studium Nowoczesnych Technik Informatycznych. Od 2009 roku związana jest ze spółką Polfinance Sp. z o.o., od 2011 roku zajmuje stanowisko Dyrektora Regionu w Polfinance Sp. z o.o. W dotychczasowej działalności Pani Żaneta Pałczak pełniła funkcję Prezesa Zarządu w spółce Medkormedical Sp. z o.o. oraz Prokurenta w spółce R.B. Development Sp. z o.o. Pani Żaneta Pałczak ukończyła wiele kursów i szkoleń związanych z tematyką zarządzania, finansów i ubezpieczeń.

Pani Żaneta Pałczak nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta, nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Pani Żaneta Pałczak nie była skazana za przestępstwa i oszustwa oraz nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. Pani Żaneta Pałczak nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Brak przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich 5 lat, w odniesieniu do podmiotów, w których Pani Żaneta Pałczak pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

Łukasz Jagiełło  Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Łukasz Jagiełło

Posiada wykształcenie średnie ekonomiczne. Od 2007 roku nieprzerwanie związany z rynkiem finansowym i ubezpieczeniowym.

Łukasz Jagiełło, dzięki wieloletniej pracy jako agent na rynku ubezpieczeniowym, posiada szeroką wiedzę i doświadczenie z zakresu jego funkcjonowania, podejścia do klienta i zwiększania udziałów w rynku. Od 2009 roku jest Dyrektorem Regionu w Polfinance sp. z o.o. dzięki temu posiada doświadczenie w zarządzaniu wieloosobowymi zespołami wyspecjalizowanych pracowników, ich szkoleniem i motywowaniem. Ukończył wiele kursów i szkoleń związanych z tematyką zarządzania, finansów i ubezpieczeń. Od 10 lutego 2015 roku do 26 czerwca 2019 roku Pan Łukasz Jagiełło pełnił również funkcję członka Rady Nadzorczej DR.FINANCE S.A..

Łukasz Jagiełło prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowo-finansowego oraz gastronomii. Pan Łukasz Jagiełło nie prowadzi działalności, która ma istotne znaczenie dla Emitenta. Pan Łukasz Jagiełło nie był skazany za przestępstwa i oszustwa oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. Pan Łukasz Jagiełło nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Brak przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Łukasz Jagiełło pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

Członek Rady Nadzorczej Piotr Sereja

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, aplikacja radcowska w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu; Od 2006 r. działalność gospodarcza w formie Kancelarii Radcy Prawnego (praktyka obejmuje: prawo cywilne, prawo handlowe, prawo pracy, prawo własności intelektualnej i przemysłowej oraz sprawy sądowe).

Pan Piotr Sereja nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do Emitenta. Pan Piotr Sereja nie był skazany za przestępstwa i oszustwa oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. Pan Piotr Sereja nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Brak przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich 5 lat, w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Piotr Sereja pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

 Członek Rady Nadzorczej Maciej Stasiak

Pan Maciej Stasiak ukończył stacjonarne studia na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu ze stopniem magistra. Kształcił się na Wydziale Nauk Ekonomicznych na kierunku Zarządzanie i Marketing w specjalności Komunikacja Marketingowa.

Od 2004 roku nieprzerwanie związany z rynkiem usług finansowych zarówno pod kątem obsługi klientów jak i rozwijania oraz zarządzania strukturami sprzedażowymi. Do 2012 roku jego kariera zawodowa związana była m. in. z: Trigon Dom Maklerski S.A. na stanowisku doradcy, OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o. na stanowisku Kierownika Oddziału, a następnie Gold Finance Sp. z o.o. na stanowisku Dyrektora Oddziału. W latach 2012-2015 jako Dyrektor Oddziału działał na rzecz Polfinance Sp. z o.o. Od 2015 roku jako Dyrektor Regionalny zajmował się rozwijaniem sieci partnerskiej Dr.Finance S.A. w kilku województwach.

Maciej Stasiak od 2011 roku prowadzi działalność gospodarczą związaną z rynkiem usług kredytowych i ubezpieczeniowych, ale nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do Emitenta. Nie był skazany za przestępstwa i oszustwa oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Brak przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich 5 lat, w odniesieniu do podmiotów, w których Maciej Stasiak pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

Członek Rady Nadzorczej Marek Kłopeć

Pan Marek Kłopeć ukończył kierunek Budownictwo Lądowe i Wodne z tytułem magistra inżyniera na Politechnice Wrocławskiem oraz studia podyplomowe DBA, MBA, LLM w Collegium Humanum. W latach 2008-20018 pracował na stanowisku Inżyniera Budowy w WARBUD S.A. oraz LC Corp Sky Tower Sp. z o.o. Od 2018 roku pracował na stanowiskach Kierownika Projektów Najmu Instytucjonalnego, Kierownika ds. Inwestycji Budowlanych Najemców oraz Koordynatora Technicznego w firmie Develia S.A. Pan Marek Kłopeć prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług doradczych i nadzorów budowalnych.

Pan Marek Kłopeć nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta, nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Marek Kłopeć nie był skazany za przestępstwa i oszustwa oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. Pan Marek Kłopeć nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Brak przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich 5 lat, w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Marek Kłopeć pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.