W ramach leasingu jedna ze stron umowy (leasingodawca) przekazuje drugiej stronie (leasingobiorcy) prawo do korzystania z określonej rzeczy( samochód, maszyna, urządzenie, linia technologiczna, nieruchomość). Klient korzysta z tego przedmiotu przez uzgodniony w umowie leasingu okres, w zamian za ustalone opłaty (raty leasingowe). Jest to inna forma finansowania inwestycji, znacznie łatwiejsza do uzyskania przez Klienta.

Leasing operacyjny

Leasing operacyjny jest najbardziej popularną formą finansowania, w której klient korzysta z przedmiotu leasingu, a nie jest on jego własnością. Raty leasingowe, wraz z opłatą wstępną, stanowią koszt uzyskania przychodu dla Klienta. Do każdej raty leasingowej jest doliczany podatek VAT. W przypadku leasingu operacyjnego klient ma prawo wykupić przedmiot leasingu (np. samochód) po upłynięciu okresu umowy leasingu.

Leasing finansowy

Jest to inny rodzaj leasingu, w którym tylko część odsetkowa, stanowi koszt uzyskania przychodu leasingobiorcy. VAT płatny jest w całości z góry przy pierwszej racie leasingowej po dokonaniu odbioru przedmiotu. W leasingu finansowym nie ma wykupu. Klient staje się właścicielem przedmiotu wraz z zapłaceniem ostatniej raty leasingowej.

Leasing zwrotny

Leasing zwrotny skierowany jest do firm, które chcą uwolnić środki finansowe zamrożone we własnym majątku, nie tracąc możliwości dalszego jej używania. Przedsiębiorca, który poszukuje środków obrotowych na prowadzenie działalności może je uzyskać przez pożyczkę, kredyt obrotowy lub zdecydować się na leasing zwrotny. Transakcja polega na tym, że leasingodawca wykupuje składnik majątku (np. nieruchomość) od Klienta, a następnie oddaje mu ją na podstawie umowy leasingu. Kiedy umowa leasingu wygaśnie przedsiębiorca może ponownie stać się właścicielem rzeczy leasingowanej. Leasing zwrotny można zawierać jako operacyjny lub finansowy.

Leasing nieruchomości

Przedmiotem leasingu mogą być budynki a także lokale biurowe, budynki handlowe oraz usługowe, magazyny, hale. Nie leasinguje się hoteli, pensjonatów, mieszkań. Jednym słowem przedmiotem leasingu mogą być wszystkie nieruchomości zbudowane lub budowane,  mające przeznaczenie komercyjne. Leasing nieruchomości jest najczęściej wykorzystywany w leasingu zwrotnym, celem uwolnienia gotówki zamrożonej w majątku firmy.

Pożyczki (medyczna, rolnicza)

Są to alternatywne produkty kredytowe, skonstruowane tak, żeby umożliwić i maksymalnie ułatwić lekarzowi przedsiębiorcy, lekarzowi albo rolnikowi uzyskanie pieniędzy na zakup sprzętu i maszyn. Co więcej, pożyczka firmy leasingowej, pomimo licznych podobieństw do bankowych kredytów inwestycyjnych, jest bardziej elastyczna i szybsza.

Wynajem długoterminowy

Podpisując ten typ umowy, wynajmujący oddaje najemcy pojazd do użytkowania na ściśle określony czas. W zamian za korzystanie z samochodu najemca zobowiązuje się płacić miesięczny czynsz w kwocie uzgodnionej przez obie strony umowy.

Różnice między umową wynajmu, a umową leasingu

Klient nie musi płacić czynszu inicjalnego, tak jak to jest w przypadku tradycyjnego leasingu.Płaci czynsz (raty), których suma po całym okresie najmu samochodu nie osiąga wielkości równej cenie pojazdu, jak w umowie leasingu. Po zakończeniu umowy Najemca nie wykupuje samochodu − zbycie pojazdu zostaje zatem po stronie wynajmującego.

Umów się z Ekspertem
1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right