6/2021 Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 30 czerwca 2021 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DR.FINANCE S.A. wraz z projektami uchwał

Zarząd DR.FINANCE S.A. („Spółka”) zwołuje na dzień 30 czerwca 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które rozpocznie się o godz. 10:00 w Kancelarii Notarialnej Katarzyny Duduś ul. Legnicka 17/74 we Wrocławiu, IX piętro, W załączeniu treść ogłoszenia oraz projekty uchwał. Postawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) i 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego…

5/2021 Informacja uzyskana w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

Zarząd DR.FINANCE S.A. _“Spółka”_ informuje, że w dniu 01 czerwca 2021 roku otrzymał zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej od Spółki Polfinance Sp.z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. Spółka Polfinance Sp.z o.o. informuje o przekroczeniu w górę progu 33,00% po sesji w dniu 1 czerwca 2021. Spółka przekazuje w załączeniu przedmiotowe zawiadomienie.…

4/2021 Informacja uzyskana w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

Zarząd DR.FINANCE S.A. _“Spółka”_ informuje, że w dniu 28 maja 2021 roku otrzymał zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej od Pana Marka Michalskiego przedstawiciela Porozumienia Akcjonariuszy „NCR_DR”o przekroczeniu przez członków w/w Porozumienia progu 5,0% głosów w kapitale zakałdowym Spółki. Spółka przekazuje w załączeniu przedmiotowe zawiadomienie. zawiadomienie_69_Michalski_Porozumienie_Akcjonariuszy PAWEŁ WOŹNIAK – PREZES ZARZĄDU

1/2021 Korekta – Informacja uzyskana w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

Zarząd DR.FINANCE S.A. _“Spółka”_ informuje, że w dniu 18 stycznia 2021 roku otrzymał korektę zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej od Spółki Polfinance Sp.z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. Spółka przekazuje w załączeniu przedmiotową korektę zawiadomienia opublikowanego w dniu 15 sierpnia 2020 r. Osoby reprezentujące spółkę:Paweł Woźniak – Prezes Zarządu