22/2016 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Doradcy24 S.A. w dniu 19 sierpnia 2016 roku

Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 % Zarząd Doradcy24 S.A. przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 19 sierpnia 2016 roku z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich…

20/2016 Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za II kwartał 2016 r

Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Zarząd Droadcy24 S.A. („Spółka?) informuje o zmianie terminu publikacji raportu kwartalnego za II kwartał 2016 r. Zgodnie z harmonogramem publikacji raportów, opublikowanego raportem bieżącym nr 5/2016 z 13 stycznia 2016 roku, pierwotny termin publikacji raportu za II kwartał 2016 r. został ustalony na dzień 9…

19/2016 Sprzedaż nieruchomości mieszkalnej przez Spółkę zależną

Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Zarząd Spółki Doradcy 24 S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Spółka?) informuje, że w dniu 28 lipca 2016 roku spółka zależna PolDevelopment24 Sp. z o.o. podpisała z osobą fizyczną przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości mieszkalnej położonej w Bielawie tj. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego o…

18/2016 Nabycie nieruchomości przez Spółkę zależną

Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Zarząd Spółki Doradcy 24 S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Spółka?) informuje, że w dniu 28 lipca 2016 roku spółka zależna PolDevelopment24 Sp. z o.o. podpisała z Woźniak Paweł i Katarzyna przedwstępną umowę nabycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej przy ul. Smardzowska 46 we Wrocławiu, oznaczona…

17/2016 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Doradcy24 S.A. w dniu 25 kwietnia 2016 roku

Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 % Zarząd Doradcy24 S.A. przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 25 kwietnia 2016 roku z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich…

16/2016 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Doradcy24 S.A. na dzień 19 sierpnia 2016 r.

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd Doradcy24 S.A. (dalej: Emitent) zwołuje na dzień 19 sierpnia 2016 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które rozpocznie się o godzinie 11.00 i odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Katarzyny Duduś ul. Legnicka 17/74 we Wrocławiu , IX piętro. Podstawa…

15/2016 Powiadomienie o transakcji na akcjach Doradcy24 SA przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Podstawa Prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Zarząd Doradcy24 S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 18 lipca 2016 roku otrzymał od Pana Pawła Woźniaka, Prezesa Zarządu Doradcy24 S.A. powiadomienie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust 1. rozporządzenia MAR (Powiadomienie). Treść Powiadomienia znajduje…

14/2016 Korekta do Raportu nr 13/2016 Powiadomienie o transakcji na akcjach Doradcy24 SA przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Podstawa Prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Zarząd Doradcy24 S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 15 lipca 2016 roku otrzymał od Pana Pawła Woźniaka, Prezesa Zarządu Doradcy24 S.A. korektę powiadomienia o transakcjach z dnia 14 lipca 2016 r., o których mowa w art. 19 ust…

13/2016 Powiadomienie o transakcji na akcjach Doradcy24 SA przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Podstawa Prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Zarząd Doradcy24 S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 14 lipca 2016 roku otrzymał od Pana Pawła Woźniaka, Prezesa Zarządu Doradcy24 S.A. powiadomienie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust 1. rozporządzenia MAR (Powiadomienie). Treść Powiadomienia znajduje…