32/2016 Powiadomienie o transakcji na akcjach Doradcy24 SA przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Podstawa Prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Zarząd Doradcy24 S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 07 września 2016 roku otrzymał od Pana Pawła Woźniaka, Prezesa Zarządu Doradcy24 S.A. powiadomienie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust 1. rozporządzenia MAR (Powiadomienie). Treść Powiadomienia znajduje…

31/2016 Powiadomienie o transakcji na akcjach Doradcy24 SA przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Podstawa Prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Zarząd Doradcy24 S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 06 września 2016 roku otrzymał od Pana Pawła Woźniaka, Prezesa Zarządu Doradcy24 S.A. powiadomienie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust 1. rozporządzenia MAR (Powiadomienie). Treść Powiadomienia znajduje…

30/2016 Przedterminowa spłata istotnej kwoty Porozumienia z Generali Życie Towarzystwem Ubezpieczeniowym

Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Zarząd Doradcy24 S.A. (dalej: Spółka) nawiązując do podpisanego w dniu 16 lipca 2013 roku Porozumienia z Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Generali) informuje, że Spółka skorzystała z możliwości skrócenia okresu spłaty zobowiązania wobec Generali i dokonała w dniu 30 sierpnia…

29/2016 Korekta do Raportu nr 28/2016 Powiadomienie o transakcji na obligacjach Doradcy24 SA przez osoby blisko związanej z Pawłem Woźniakiem ? Prezesem Zarządu Doradcy24 S.A.

Podstawa Prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Zarząd Doradcy24 S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 27 sierpnia 2016 roku otrzymał od Spółki Polfinance Sp. z o.o., akcjonariusza Spółki, w której Prezes Zarządu Doradcy24 S.A. Woźniak Paweł pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu, powiadomienie o transakcjach, o których…

28/2016 Powiadomienie o transakcji na obligacjach Doradcy24 SA przez osoby blisko związanej z Pawłem Woźniakiem – Prezesem Zarządu Doradcy24 S.A.

Podstawa Prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Zarząd Doradcy24 S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 27 sierpnia 2016 roku otrzymał od Spółki Polfinance Sp. z o.o., akcjonariusza Spółki, w której Prezes Zarządu Doradcy24 S.A. Woźniak Paweł pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu, powiadomienie o transakcjach, o których…

27/2016 Przydział obligacji serii B

Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2016 z dnia 23.08.2016 roku, Zarząd Doradcy24 S.A. („Spółka?) informuje, że w dniu 27 sierpnia 2016 roku Zarząd Spółki powziął uchwałę nr 2/2016 w sprawie przydziału obligacji serii B emitowanych przez Doradcy24 S. A. („Uchwała”). Na podstawie przedmiotowej uchwały…

26/2016 Powiadomienie o transakcji na akcjach Doradcy24 SA przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Podstawa Prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Zarząd Doradcy24 S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 24 sierpnia 2016 roku otrzymał od Pana Pawła Woźniaka, Prezesa Zarządu Doradcy24 S.A. powiadomienie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust 1. rozporządzenia MAR (Powiadomienie). Treść Powiadomienia znajduje…

25/2016 Emisja obligacji serii B

Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Zarząd Doradcy24 S.A. („Emitent”) informuje, że po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej podjął uchwałę Zarządu Emitenta nr 1/2016 z dnia 23 sierpnia 2016 roku w sprawie emisji obligacji serii B („Uchwała”). Na podstawie Uchwały Emitent wyemituje nie więcej niż 250 (dwieście pięćdziesiąt ) sztuk dwuletnich, niezabezpieczonych,…

24/2016 Powiadomienie o transakcji na akcjach Doradcy24 SA przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Podstawa Prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Zarząd Doradcy24 S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 23 sierpnia 2016 roku otrzymał od Pana Pawła Woźniaka, Prezesa Zarządu Doradcy24 S.A. powiadomienie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust 1. rozporządzenia MAR (Powiadomienie). Treść Powiadomienia znajduje…

23/2016 Powiadomienie o transakcji na akcjach Doradcy24 SA przez osoby blisko związanej z Pawłem Woźniakiem ? Prezesem Zarządu Doradcy24 S.A.

Podstawa Prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Zarząd Doradcy24 S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 22 sierpnia 2016 roku otrzymał od Spółki zależnej Polfinance Capital Sp. z o.o., powiadomienie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust 1. rozporządzenia MAR (Powiadomienie). Treść Powiadomienia znajduje…