52/2016 Powiadomienie o transakcjach na akcjach Doradcy24 S.A. przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Podstawa Prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Zarząd Doradcy24 S.A. ( Spółka ) informuje, że w dniu 11 października 2016 roku otrzymał od Pana Pawła Woźniaka, Prezesa Zarządu Spółki Doradcy24 S.A. powiadomienie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR (…

51/2016 Informacja uzyskana w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Zarząd Doradcy24 S.A. (?Spółka?, „Emitent”) informuje, że w dniu 10 października 2016 otrzymał informację od Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Doradcy24 S.A. Pana Jerzego Dera o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta oraz o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w…

50/2016 Powiadomienie o transakcjach na akcjach Doradcy24 S.A. przez osobę pełniącą obowiązki

Podstawa Prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Zarząd Doradcy24 S.A. ( Spółka ) informuje, że w dniu 10 października 2016 roku otrzymał od Pana Jerzego Dera Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Doradcy24 S.A. powiadomienie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR…

49/2016 Korekta zmiany terminu publikacji raportu kwartalnego za III kwartał 2016 r

Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Zarząd Doradcy24 S.A. („Spółka?) informuje o błędnej zmianie terminu publikacji raportu kwartalnego za III kwartał 2016 r. Zgodnie z harmonogramem publikacji raportów, opublikowanego raportem bieżącym nr 5/2016 z 13 stycznia 2016 roku, pierwotny termin publikacji raportu za III kwartał 2016 r. został ustalony na dzień…

48/2016 Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za III kwartał 2016 r

Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Zarząd Doradcy24 S.A. („Spółka?) informuje o zmianie terminu publikacji raportu kwartalnego za III kwartał 2016 r. Zgodnie z harmonogramem publikacji raportów, opublikowanego raportem bieżącym nr 5/2016 z 13 stycznia 2016 roku, pierwotny termin publikacji raportu za III kwartał 2016 r. został ustalony na dzień 9…

47/2016 Powiadomienie o transakcjach na akcjach Doradcy24 S.A. przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Podstawa Prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Zarząd Doradcy24 S.A. ( dalej: Spółka ) informuje, że w dniu 06 października 2016 roku otrzymał od Polfinance Sp.z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, której Prezesem Zarządu jest Przewodniczacy Rady Nadzorczej Spółki Pan Jerzy Dera, a Wiceprezesem Zarządu…

46/2016 Powiadomienie o transakcjach na akcjach Doradcy24 S.A. przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Podstawa Prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Zarząd Doradcy24 S.A. ( dalej: Spółka ) informuje, że w dniu 05 października 2016 roku otrzymał od Polfinance Sp.z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, której Prezesem Zarządu jest Przewodniczacy Rady Nadzorczej Spółki Pan Jerzy Dera, a Wiceprezesem Zarządu…

45/2016 Sprzedaż nieruchomości mieszkalnej przez Spółkę zależną.

Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Zarząd Spółki Doradcy 24 S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Spółka?) informuje, że w dniu 03 października 2016 roku Spółka zależna PolDevelopment24 Sp. z o.o. podpisała z dwiema osobami fizycznymi przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości mieszkalnej położonej w Kołobrzegu tj. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego…

43/2016 Powiadomienie o transakcjach na akcjach Doradcy24 S.A. przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Podstawa Prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Zarząd Doradcy24 S.A. ( Spółka ) informuje, że w dniu 30 września 2016 roku otrzymał od Pana Pawła Woźniaka, Prezesa Zazrądu Spółki Doradcy24 S.A. powiadomienie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR (…