62/2016 Powiadomienie o transakcjach na akcjach Doradcy24 S.A. przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Podstawa Prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Zarząd Doradcy24 S.A. ( Spółka ) informuje, że w dniu 18 listopada 2016 roku otrzymał od Spółki Polfinance Sp.z o.o z siedzibą we Wrocławiu akcjonariusza Spółki Doradcy24 S.A. powiadomienie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust.…

61/2016 Powiadomienie o transakcjach na akcjach Doradcy24 S.A. przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Podstawa Prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Zarząd Doradcy24 S.A. ( Spółka ) informuje, że w dniu 18 listopada 2016 roku otrzymał od Pana Pawła Woźniaka Prezesa Zarządu Spółki Doradcy24 S.A. powiadomienie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR (…

60/2016 Powiadomienie o transakcjach na akcjach Doradcy24 S.A. przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Podstawa Prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Zarząd Doradcy24 S.A. ( Spółka ) informuje, że w dniu 18 listopada 2016 roku otrzymał od Pana Jerzego Dera Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Doradcy24 S.A. powiadomienie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR…

59/2016 Sprzedaż nieruchomości mieszkalnej przez Spółkę zależną

Zarząd Spółki Doradcy 24 S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Spółka?) informuje, że dziś tj. w dniu 18 listopada 2016 roku Spółka zależna PolDevelopment24 Sp. z o.o. podpisała z dwiema osobami fizycznymi finalną umowę sprzedaży nieruchomości mieszkalnej położonej w Kołobrzegu tj. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego o łącznej powierzchni 74,30 m2 za łączną kwotą…

58/2016 Aneks do zakupu 100% udziałów w spółce PolDevelopment24 Sp. z o.o

Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Zarząd Spółki Doradcy24 S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, że w dniu 31.10.2016 r. Emitent zawarł aneks dotyczący zakupu 7.200 udziałów o wartości nominalnej 50,00 PLN każdy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Polcredito Sp. z o.o. ( obecna nazwa PolDevelopment24 ) z siedzibą we…

57/2016 Korekta zmiany terminu publikacji raportu kwartalnego za III kwartał 2016 r

Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Zarząd Doradcy24 S.A. („Spółka”) informuje o błędnej zmianie terminu publikacji raportu kwartalnego za III kwartał 2016 r. Zgodnie z harmonogramem publikacji raportów, opublikowanego raportem bieżącym nr 5/2016 z 13 stycznia 2016 roku, pierwotny termin publikacji raportu za III kwartał 2016 r. został ustalony na dzień…

56/2016 Postanowienie Sądu Okręgowego w sprawie stwierdzenia o nieważności uchwał

Zarząd Doradcy24 S.A. informuje, iż w dniu 14 października 2016 powiązał informację o postanowieniu przez Sąd Okręgowy we Wrocławiu w dniu 7 października 2016 roku, o oddaleniu wniosku Pana Dariusza Bąkowskiego o stwierdzenie nieważności uchwały nr 5/08/2016 lub ewentualnie uchylenia w przedmiocie wniosku powoda o udzielenie zabezpieczenia z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 19…

55/2016 Powiadomienie o transakcjach na akcjach Doradcy24 S.A. przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Podstawa Prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Zarząd Doradcy24 S.A. ( Spółka ) informuje, że w dniu 13 października 2016 roku otrzymał od Pana Jerzego Dera Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Doradcy24 S.A. powiadomienie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR…

54/2016 Powiadomienie o transakcjach na akcjach Doradcy24 S.A. przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Podstawa Prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Zarząd Doradcy24 S.A. ( Spółka ) informuje, że w dniu 13 października 2016 roku otrzymał od Pana Pawła Woźniaka, Prezesa Zarządu Spółki Doradcy24 S.A. powiadomienie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR (…

53/2016 Powiadomienie o transakcjach na akcjach Doradcy24 S.A. przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Podstawa Prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Zarząd Doradcy24 S.A. ( Spółka ) informuje, że w dniu 12 października 2016 roku otrzymał od Pana Pawła Woźniaka, Prezesa Zarządu Spółki Doradcy24 S.A. powiadomienie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR (…