40/2015 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA w dniu 20 LISTOPADA 2015 roku

Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 % Zarząd Doradcy24 S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy uczestniczących w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 20 listopada 2015 roku posiadających co najmniej 5% głosów na tym NWZA. 1. Polfinance Sp. z o. o. – 48.000.000 głosów na NWZA,…

39/2015 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Doradcy24 S.A. na dzień 20 listopad 2015 r.

Zarząd Doradcy24 S.A. (dalej: Emitent) zwołuje na dzień 20 listopada 2015 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które rozpocznie się o godzinie 9.00 i odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Katarzyny Duduś w lokalu przy ul. Legnicka 17/74 we Wrocławiu , IX piętro. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1,3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego…

38/2015 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA w dniu 29 CZERWCA 2015 roku

Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 % Zarząd Doradcy24 S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 29 CZERWCA 2015 roku posiadających co najmniej 5% głosów na tym ZWZA. 1. Polfinance Sp. z o. o. – 48.000.000 głosów na ZWZA,…

37/2015 Korekta raport bieżącego nr 35/2015 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Doradcy24 S.A. na dzień 29 CZERWCA 2015 r

Zarząd Doradcy24 S.A. wskazuje, że w ogłoszeniu o Zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Doradcy24 S.A. na dzień 29 CZERWCA 2015 r., widnieje informacja: Żądanie wydania imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu należy zgłosić podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych w terminie od daty niniejszego ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia do pierwszego dnia powszedniego po Dniu…

36/2015 Wniosek akcjonariusza Doradcy24 o umieszczenie w porządku obrad ZWZA dodatkowego punktu obrad i dodatkowych uchwał

Zarząd Doradcy24 S.A. (dalej: Emitent) informuje o wpłynięciu wniosku akcjonariusza Spółki Doradcy24 S.A. posiadającego akcje reprezentujące ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 czerwiec 2015 roku dodatkowego punktu obrad i dodatkowych uchwał. W związku z powyższym Zarząd Spółki, działając zgodnie z art. 401…

35/2015 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Doradcy24 S.A. na dzień 29 CZERWCA 2015 r

Zarząd Doradcy24 S.A. (dalej: Emitent) zwołuje na dzień 29 CZERWCA 2015 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które rozpocznie się o godzinie 9.00 i odbędzie się w lokalu Centrum Europrofes ul. Rynek 35 we Wrocławiu , IV piętro. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1,3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące…

34/2015 Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Podstawa Prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych Zarząd spółki Doradcy24 S.A. (dalej: Emitent) informuje o otrzymaniu dnia 8 kwietnia 2014 roku zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej od Przewodniczącego Rady Nadzorczej Doradcy24 S.A. Pana Jerzego Dery. Emitent w załączeniu przekazuje…

33/2015 Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej od Pana Jerzego Dery

Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Zarząd spółki Doradcy24 S.A. (dalej: Emitent) informuje o otrzymaniu dnia 8 kwietnia 2014 roku zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej od Przewodniczącego Rady Nadzorczej Doradcy24 S.A. Pana Jerzego Dery. Emitent w załączeniu przekazuje treść zawiadomienia.  …

32/2015 Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej od Pana Pawła Woźniaka

Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Zarząd spółki Doradcy24 S.A. (dalej: Emitent) informuje o otrzymaniu dnia 8 kwietnia 2014 roku zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej od Prezesa Zarządu Doradcy24 S.A. Pana Pawła Woźniaka Emitent w załączeniu przekazuje treść zawiadomienia.   art_69_paweoiak

31/2015 Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Podstawa Prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych Zarząd spółki Doradcy24 S.A. (dalej: Emitent) informuje o otrzymaniu dnia 8 kwietnia 2015 roku zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi od Prezesa Zarządu Doradcy24 S.A. Pana Pawła Woźniaka. Emitent w załączeniu przekazuje…