30/2009 Osiągnięcie progu 5% w kapitale zakładowym

Zarząd Doradcy24 SA. informuje, iż w dniu 28.12.2009 roku otrzymał od Privilege Capital Management S.A. (PCM) informację o dokonaniu w dniach 21-23 grudnia 2009 r. transakcji kupna akcji Spółki Doradcy24 (Spółka) w wyniku czego PCM osiągnęła próg 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu D24. Zgodnie z otrzymaną informacją, przed powyższymi transakcjami PCM kontrolowała…

31/2009 Osiągnięcie progu 5% w kapitale zakładowym

Zarząd Doradcy24 SA. informuje, iż w dniu 28.12.2009 roku otrzymał od Wrocławskiego Domu Maklerskiego S.A. (WDM) informację, iż w wyniku dokonania w dniach 21-23 grudnia 2009 r. przez spółkę zależną WDM (Privilege Capital Management S.A.) transakcji kupna akcji Spółki Doradcy24 (Spółka) WDM przekroczyła próg 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu D24. Zgodnie z…