Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 28 czerwca 2024 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DR.FINANCE S.A. wraz z projektami uchwał

Zarząd DR.FINANCE S.A. („Spółka”) zwołuje na dzień 28 czerwca 2024 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które rozpocznie się o godz. 12:00 w Kancelarii Notarialnej Katarzyny Duduś ul. Legnicka 17/74 we Wrocławiu, IX piętro, W załączeniu treść ogłoszenia oraz projekty uchwał. Postawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) i 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego…

Jednostkowy raport roczny za 2023 r.

Zarząd DR.FINANCE S.A. w załączeniu przekazuje jednostkowy raport roczny za 2023 r. Postawa prawna: §5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. 0000161223_202405310000153997 0000161224_202405310000153997 0000161225_202405310000153997 0000161226_202405310000153997

Informacja uzyskana w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

Zarząd DR.FINANCE S.A. (“Spółka”) informuje, że w dniu 15 luty 2024 roku otrzymał zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej od Spółki Polfinance Sp.z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. Spółka Polfinance Sp.z o.o. informuje o zmianie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczby głosów. Spółka przekazuje w załączeniu przedmiotowe zawiadomienie SKM-C45824021416110_202402151517083183

Odwołanie członka Rady Nadzorczej

Zarząd DR.FINANCE S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż 13 luty 2024 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwały o odwołaniu dotychczasowego członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Rafała Błażejewskiego. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku…

Powołanie członka Rady Nadzorczej

Zarząd DR.FINANCE S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż 13 luty 2024 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwały o powołaniu nowego członka Rady Nadzorczej w osobie Pani Żanety Pałczak. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku…

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

Zarząd Dr.Finance S.A. ( „Spółka”) informuje, że do Spółki w dniu 13 luty 2024 roku z terminem obowiązywania od 13lutego2024 roku wpłynęła rezygnacja z członkostwa w Radzie Nadzorczej Pana Przewodniczącego Jerzego Dera. Nie podano przyczyny rezygnacji. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i…