11/2021 Jednostkowy raport za III kwartał 2021 roku Dr.Finance Spółka Akcyjna

Zarząd Dr.Finance S.A. (Spółka) w załączeniu przekazuje jednostkowy raport za III kwartał 2021 roku. Postawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”   Paweł Woźniak – Prezes Zarządu raport-dr.finance-iiiq-2021-jednostkowy

10/2021 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Dr.Finance Spółka Akcyjna

Zarząd DR.FINANCE S.A. ( dalej „Spółka”) informuje, iż w dniu 11 października 2021 roku do Spółki wpłynęło oświadczenie Pani Heleny Hanczyn – członka rady nadzorczej Spółki, która poinformował a o złożeniu z dniem 11 października 2021 roku rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr…

09/2021 Jednostkowy raport za II kwartał 2021 roku

Zarząd Dr.Finance S.A. (Spółka) w załączeniu przekazuje jednostkowy raport za II kwartał 2021 roku. Postawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”   Raport_Dr.Finance_IIQ_2021_jednostkowy.pdf Paweł Woźniak – Prezes Zarządu

8/2021 Powołanie członka Rady Nadzorczej

Zarząd DR.FINANCE S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż 30 czerwca 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwały o powołaniu nowego członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Rafała Błażejewskiego. Poniżej życiorys nowo powołanego Członka Rady Nadzorczej DR.FINANCE S.A. Pan Rafał Błażejewski ukończył kierunek pedagogika na poziomie licencjatu na Uniwersytecie Zielonogórskim. W latach 1999-2001 pracował jako przedstawiciel…

7/2021 Informacja o sprzeciwach do uchwał podjętych przez ZWZA Dr.Finance S.A. w dniu 30 czerwca 2021roku

Zarząd Dr.Finance S.A. informuje, iż podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dr.Finance S.A., które odbyło się w dniu 30 czerwca 2021 roku do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy do żadnej z podjętych Uchwał. Podstawa prawna: §4 ust 2 pkt 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym…

6/2021 Treść uchwał podjętych przez ZWZA Dr.Finance S.A. w dniu 30 czerwca 2021 roku

W związku z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DR.FINANCE S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2021 r., Zarząd DR.FINANCE S.A („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7 – 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane…

5/2021 Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 30 czerwca 2021 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DR.FINANCE S.A. wraz z projektami uchwał

Zarząd DR.FINANCE S.A. („Spółka”) zwołuje na dzień 30 czerwca 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które rozpocznie się o godz. 10:00 w Kancelarii Notarialnej Katarzyny Duduś ul. Legnicka 17/74 we Wrocławiu, IX piętro, W załączeniu treść ogłoszenia oraz projekty uchwał. Postawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) i 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego…

4/2021 Jednostkowy raport roczny za 2020 rok Dr.Finance Spółka Akcyjna

Zarząd Dr.Finance S.A. w załączeniu przekazuje jednostkowy raport za rok 2020. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 oraz § 5 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.   DRF Sprawozdanie Finansowe 2020 DRF Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki…

3/2021 Jednostkowy raport za I kwartał 2021 roku Dr.Finance Spółka Akcyjna

Zarząd Dr.Finance S.A. (Spółka) w załączeniu przekazuje jednostkowy raport za I kwartał 2021 roku. Postawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”   raport-dr.finance-iq-2021-jednostkowy PAWEŁ WOŹNIAK – Prezes Zarządu