5/2021 Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 30 czerwca 2021 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DR.FINANCE S.A. wraz z projektami uchwał

Zarząd DR.FINANCE S.A. („Spółka”) zwołuje na dzień 30 czerwca 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które rozpocznie się o godz. 10:00 w Kancelarii Notarialnej Katarzyny Duduś ul. Legnicka 17/74 we Wrocławiu, IX piętro, W załączeniu treść ogłoszenia oraz projekty uchwał. Postawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) i 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego…

4/2021 Jednostkowy raport roczny za 2020 rok Dr.Finance Spółka Akcyjna

Zarząd Dr.Finance S.A. w załączeniu przekazuje jednostkowy raport za rok 2020. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 oraz § 5 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.   DRF Sprawozdanie Finansowe 2020 DRF Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki…

3/2021 Jednostkowy raport za I kwartał 2021 roku Dr.Finance Spółka Akcyjna

Zarząd Dr.Finance S.A. (Spółka) w załączeniu przekazuje jednostkowy raport za I kwartał 2021 roku. Postawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”   raport-dr.finance-iq-2021-jednostkowy PAWEŁ WOŹNIAK – Prezes Zarządu

2/2021 Jednostkowy raport za IV kwartał 2020 roku

Zarząd Dr.Finance S.A. (Spółka) w załączeniu przekazuje jednostkowy raport za IV kwartał 2020 roku. Postawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” Osoby reprezentujące spółkę:Paweł Woźniak – Prezes Zarządu