50/2014 Wypowiedzenie umowy za porozumieniem stron pomiędzy Spółka a Autoryzowanym Doradcą

Zarząd Doradcy24 S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż dnia 23 grudnia 2014 roku zawarł porozumienie o rozwiązaniu umowy na świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy w Alternatywnym Systemie na rynku NewConnect przez PROFESCAPITAL Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 18 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące…

49/2014 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Zarząd Doradcy24 S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż dnia 23 grudnia 2014 roku Pan Wojciech Kaliciak złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta. Rezygnacja została złożona ze skutkiem natychmiastowym. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu…