37/2011 Zmiany w Zarządzie Spółki Doradcy24 SA

Zarząd Spółki Doradcy24 SA informuje, iż w dniu 17.11.2011 Prezes Zarządu Grzegorz Rojewski złożył rezygnację z zajmowanego stanowiska ze skutkiem na dzień 17.11.2011 ze względów osobistych. W dniu 17.11.2011 Rada Nadzorcza powołała w skład Zarządu Marka Olejarczyka, powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu od 17.11.2011. Marek Olejarczyk ma szerokie, kilkunastoletnie doświadczenie w bankowości i finansach. Zajmował…

38/2011 Podpisanie listu intencyjnego

Zarząd Spółki Doradcy24 S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż w dniu 17 listopada 2011 roku Emitent podpisał ze spółką Panorama Center Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu list intencyjny, w którym strony zobowiązują się do podjęcia negocjacji dotyczących współpracy w zakresie inwestycji kapitałowej. Warunkiem przystąpienia do umowy przez Emitenta jest pomyślne zakończenie przez niego procesu…