1/2022 Wyrok Sądu Okręgowego w sprawie o stwierdzenie nieważności lub o uchylenie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 29 czerwca 2015 r.

Zarząd DR.FINANCE S.A. _ dalej jako Spółka _ informuje, że w dniu 29 grudnia 2021 roku został wydany wyrok w sprawie z powództwa akcjonariusza Spółki Dariusza B. o stwierdzenie nieważności lub o uchylenie następujących uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 29 czerwca 2015 r.: 1_Uchwała nr 6 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za…

2/2022 Korekta raportu z dnia 3-01-2022 r. – Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2022 r.

Zarząd Spółki DR.FINANCE S.A. podaje do publicznej wiadomości korektę harmonogramu raportów okresowych, jakie będą publikowane w 2022 roku. Zmiana dotyczy tylko terminu raportu za IV kwartał 2021, który ukaże się w dniu 14 lutego 2022 roku, a nie jak pierwotnie podano w dniu 15 lutego 2022 roku. Poniżej jeszcze raz zaktualizowane daty publikacji raportów Raporty…