4/2021 Jednostkowy raport roczny za 2020 rok Dr.Finance Spółka Akcyjna

Zarząd Dr.Finance S.A. w załączeniu przekazuje jednostkowy raport za rok 2020. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 oraz § 5 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.   DRF Sprawozdanie Finansowe 2020 DRF Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki…

4/2021 Informacja uzyskana w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

Zarząd DR.FINANCE S.A. _“Spółka”_ informuje, że w dniu 28 maja 2021 roku otrzymał zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej od Pana Marka Michalskiego przedstawiciela Porozumienia Akcjonariuszy „NCR_DR”o przekroczeniu przez członków w/w Porozumienia progu 5,0% głosów w kapitale zakałdowym Spółki. Spółka przekazuje w załączeniu przedmiotowe zawiadomienie. zawiadomienie_69_Michalski_Porozumienie_Akcjonariuszy PAWEŁ WOŹNIAK – PREZES ZARZĄDU