16/2020 Odwołanie i powołanie członka Rady Nadzorczej

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd DR.FINANCE S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż 15 lipca 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwały o odwołaniu Członka Rady Nadzorczej Pana Michała Świątek oraz podjęto uchwałę o powołaniu nowego członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Piotra Sereja. Poniżej życiorys nowo powołanego Członka…

13/2020 Odwołanie i powołanie członka Rady Nadzorczej Dr.Finance Spółka Akcyjna

Zarząd DR.FINANCE S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż 15 lipca 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwały o odwołaniu Członka Rady Nadzorczej Pana Michała Świątek oraz podjęto uchwałę o powołaniu nowego członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Piotra Sereja. Poniżej życiorys nowo powołanego Członka Rady Nadzorczej DR.FINANCE S.A. Pan Piotr Sereja ukończył Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego,…