17/2019 Powołanie członków Rady Nadzorczej

Zarząd DR.FINANCE S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż 26 czerwca 2019 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwały o powołaniu Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. Obecny skład Rady Nadzorczej kształtuje się następująco: Jerzy Dera – Przewodniczący Rady Nadzorczej, Łukasz Jagiełło – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Paweł Szponik – Sekretarz Rady Nadzorczej, Michał Świątek – Członek Rady…

10/2019 Powołanie członków Rady Nadzorczej

Zarząd DR.FINANCE S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż 26 czerwca 2019 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwały o powołaniu Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. Obecny skład Rady Nadzorczej kształtuje się następująco: Jerzy Dera – Przewodniczący Rady Nadzorczej, Łukasz Jagiełło – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Paweł Szponik – Sekretarz Rady Nadzorczej, Michał Świątek – Członek Rady…