32/2018 Powiadomienie o transakcjach na akcjach DR.FINANCE S.A. przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Podstawa Prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Zarząd DR.FINANCE S.A. ( Spółka ) informuje, że w dniu 24 sierpnia 2018 roku otrzymał od Pana Pawła Woźniaka Prezesa Zarządu Spółki, Powiadomienie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR ( Powiadomienie). Zawiadomienie_o_transakcjach_na_akcjach_DR.FINANCE_SA_przez_osob-_pe+ni-c-_obowi-zki_zarz-dcze_Wo+niak_23_sierpie+_2018…