65/2017 Zawarcie przez spółkę zależną umowy przedwstępnej umowy nabycia nieruchomości

Zarząd spółki Doradcy24 S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Spółka”) informuje, iż w dniu 19 grudnia 2017 roku Spółka zależna POLDEVELOPMENT Sp. z o.o. zawarła z RODIS sp. z o.o. Spółka Komandytowa z siedzibą we Wrocławiu przedwstępną umowę kupna-sprzedaży, w wyniku której zamierza dokonać nabycia, nieruchomości gruntowej niezabudowanej we Wrocławiu przy ul. Roślinnej w obrębie…

64/2017 Udzielenie pożyczki spółce zależnej

Zarząd Doradcy24 S.A. („Spółka”) informuje, że Spółka udzieliła POLDEVELOPMENT sp. z o.o. – jednostce zależnej od Spółki ? pożyczki w dniu 19 grudnia 2017 r. na podstawie zawartej Umowy pożyczki z dnia 19 grudnia 2017 r. („Umowa?). Łączna kwota udzielonej POLDEVELOPMENT Sp. z o.o. pożyczki na podstawie Umowy wyniosła : 280 tys. zł. Przedmiotowa pożyczka…

63/2017 Aneks do przedwstępnej umowy nabycia nieruchomości przez spółkę zależną

Zarząd Spółki Doradcy 24 S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Spółka?) informuje, że w dniu 19 grudnia 2017 roku spółka zależna POLDEVELOPMENT Sp. z o.o. podpisała z państwem Pawłem i Katarzyną Woźniak aneks do przedwstępnej umowy nabycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej przy ul. Smardzowskiej 46 we Wrocławiu, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka…