11/2017 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Doradcy24 S.A. na dzień 28 czerwca 2017r.

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd Doradcy24 S.A. (dalej: Emitent) zwołuje na dzień 28 czerwca 2017 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które rozpocznie się o godzinie 10.00 i odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Katarzyny Duduś ul. Legnicka 17/74 we Wrocławiu , IX piętro. Podstawa…

10/2017 Uzupełnienie do skonsolidowanego i jednostkowego raportu rocznego za rok 2016

Zarząd Spółki Doradcy24 S.A. przekazuje do publicznej wiadomości opinię niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego i jednostkowego raportu rocznego za rok 2016, które omyłkowo w dniu wczorajszym w raporcie nr 9/2017 nie zostały załączone. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane…