6/2017 Informacja uzyskana w trybie Art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Zarząd Doradcy24 S.A. (?Spółka?, „Emitent”) informuje, że w dniu 06 marca 2017 roku otrzymał informację od akcjonariusza Pana Rafała Ćwiklińskiego o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta oraz o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w efekcie, której został przekroczony…