30/2016 Przydział obligacji serii B

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2016 z dnia 23.08.2016 roku, Zarząd Doradcy24 S.A. (?Spółka?) informuje, że w dniu 27 sierpnia 2016 roku Zarząd Spółki powziął uchwałę nr 2/2016 w sprawie przydziału obligacji serii B emitowanych przez Doradcy24 S. A. („Uchwała”). Na podstawie przedmiotowej uchwały dokonano przydziału 250 sztuk (dwieście pięćdziesiąt) obligacji zwykłych na okaziciela…

28/2016 Powiadomienie o transakcji na obligacjach Doradcy24 SA przez osoby blisko związanej z Pawłem Woźniakiem – Prezesem Zarządu Doradcy24 S.A.

Podstawa Prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Zarząd Doradcy24 S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 27 sierpnia 2016 roku otrzymał od Spółki Polfinance Sp. z o.o., akcjonariusza Spółki, w której Prezes Zarządu Doradcy24 S.A. Woźniak Paweł pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu, powiadomienie o transakcjach, o których…

27/2016 Przydział obligacji serii B

Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2016 z dnia 23.08.2016 roku, Zarząd Doradcy24 S.A. („Spółka?) informuje, że w dniu 27 sierpnia 2016 roku Zarząd Spółki powziął uchwałę nr 2/2016 w sprawie przydziału obligacji serii B emitowanych przez Doradcy24 S. A. („Uchwała”). Na podstawie przedmiotowej uchwały…