12/2016 Powołanie Członka Rady Nadzorczej

Zarząd Doradcy24 S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż 25 kwietnia 2016 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały o powołaniu Członka Rady Nadzorczej. W skład Rady Nadzorczej został powołany nowy członek: Pan Michał Świątek. Obecny skład Rady Nadzorczej kształtuje się następująco: – Jerzy Dera – Przewodniczący Rady Nadzorczej ? Konrad Ogorzelski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – Piotr…

11/2016 Treść uchwał podjętych przez NWZA Doradcy24 S.A. w dniu 25 kwietnia 2016 roku

Zarząd Doradcy24 S.A. (dalej: Emitent) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Doradcy24 S.A., które odbyło się dnia 25 kwietnia 2016 roku. Podstawa prawna: §4 ust 2 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” Osoby reprezentujące…