5/2016 Informacja o transakcjach na akcjach Doradcy 24 S.A. dokonanych w 2015 roku (poniżej 5 tys. EUR)

Podstawa Prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych. Zarząd Doradcy 24 S.A. („Spółka”) informuje, iż otrzymał zawiadomienie w trybie art. 160 „Ustawy z o obrocie instrumentami finansowymi” z dn. 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 183, poz. 1538), przy uwzględnieniu postanowień § 2 ust.…

4/2016 Informacja o transakcjach na akcjach Doradcy 24 S.A. dokonanych w 2015 roku (poniżej 5 tys. EUR)

Podstawa Prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych Zarząd Doradcy 24 S.A. („Spółka”) informuje, iż otrzymał zawiadomienie w trybie art. 160 „Ustawy z o obrocie instrumentami finansowymi” z dn. 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 183, poz. 1538), przy uwzględnieniu postanowień § 2 ust.…

3/2016 Informacja o transakcjach na akcjach Doradcy 24 S.A. dokonanych w 2015 roku (poniżej 5 tys. EUR)

Podstawa Prawna: § 56 ust. 2 RO – przyjęcie budżetu na nowy rok budżetowy Zarząd Doradcy 24 S.A. („Spółka”) informuje, iż otrzymał zawiadomienie w trybie art. 160 „Ustawy z o obrocie instrumentami finansowymi” z dn. 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 183, poz. 1538), przy uwzględnieniu postanowień § 2 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z…

2/2016 Informacja o transakcjach na akcjach Doradcy 24 S.A. dokonanych w 2015 roku (poniżej 5 tys. EUR)

Podstawa Prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych. Zarząd Doradcy 24 S.A. („Spółka”) informuje, iż otrzymał zawiadomienie w trybie art. 160 „Ustawy z o obrocie instrumentami finansowymi” z dn. 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 183, poz. 1538), przy uwzględnieniu postanowień § 2 ust.…

5/2016 Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku 2016

Zarząd Doradcy24 S.A. (dalej: Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2016 roku, który dla Spółki zaczyna się 1 stycznia 2016 r. i kończy 31 grudnia 2016 r. Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach: – Jednostkowy raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2015 roku – w dniu 24 stycznia 2016…