26/2015 Znacząca umowa – cesja wierzytelności

Zarząd Doradcy24 S.A. (dalej: Spółka) informuje o zawarciu w dniu 10 czerwca 2015 roku umowy sprzedaży wierzytelności w wysokości: 531.206,37 PLN. Wierzytelność powstała z konieczności zwrotu wypłaconych przez GENERALI TU prowizji za spolisowane wnioski pozyskane przez jednego z Agentów Spółki zgodnie umową agencyjną z dnia 18 kwietnia 2012 r. W zamian za cesję wierzytelności, o…

25/2015 Zmiana nazwy spółki zależnej

Zarząd Spółki DORADCY S.A. we Wrocławiu niniejszym informuje, że spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Polenerga Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, w której to spółce Emitent objął 49,0% udziałów w kapitale zakładowym, zmieniła nazwę na Polenergis Sp. z o.o. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu…