23/2015 Wniosek akcjonariusza Doradcy24 o umieszczenie w porządku obrad ZWZA dodatkowego punktu obrad i dodatkowych uchwał

Zarząd Doradcy24 S.A. (dalej: Emitent) informuje o wpłynięciu wniosku akcjonariusza Spółki Doradcy24 S.A. posiadającego akcje reprezentujące ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 czerwiec 2015 roku dodatkowego punktu obrad i dodatkowych uchwał. W związku z powyższym Zarząd Spółki, działając zgodnie z art. 401…

36/2015 Wniosek akcjonariusza Doradcy24 o umieszczenie w porządku obrad ZWZA dodatkowego punktu obrad i dodatkowych uchwał

Zarząd Doradcy24 S.A. (dalej: Emitent) informuje o wpłynięciu wniosku akcjonariusza Spółki Doradcy24 S.A. posiadającego akcje reprezentujące ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 czerwiec 2015 roku dodatkowego punktu obrad i dodatkowych uchwał. W związku z powyższym Zarząd Spółki, działając zgodnie z art. 401…