36/2014 Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej od Gold-Investment Sp. z o.o.

Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Zarząd spółki Doradcy24 S.A. (dalej: Emitent) informuje o otrzymaniu dnia 23 grudnia 2014 roku zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej od Gold-Investment Sp. z o.o. Emitent w załączeniu przekazuje treść zawiadomienia     Osoby reprezentujące spółkę:…

50/2014 Wypowiedzenie umowy za porozumieniem stron pomiędzy Spółka a Autoryzowanym Doradcą

Zarząd Doradcy24 S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż dnia 23 grudnia 2014 roku zawarł porozumienie o rozwiązaniu umowy na świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy w Alternatywnym Systemie na rynku NewConnect przez PROFESCAPITAL Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 18 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące…