16/2013 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA w dniu 29 listopada 2013 r.

Podstawa prawna: art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5% (z listy rozwijanej) Treść raportu: Zarząd Doradcy24 S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy uczestniczących w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 29 listopada 2013 roku posiadających co najmniej 5% głosów na tym NWZA. Robert Loranc (Prezes Zarządu Doradcy24 S.A.), 171.325.163…