• Dr.Finance S.A. ul. Legnicka 17/27, 53-671 Wrocław
  • 801 081 024

Relacje inwestorskie

EBI

8/2018 Podpisanie umowy z biegłym rewidentem
Kwiecień 16, 2018

Zarząd DR.FINANCE S.A. (?Spółka?) informuje, że w dniu

czytaj więcej
6/2018 Wypłata odsetek od obligacji serii C
Luty 22, 2018

Zarząd Dr.Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka")

czytaj więcej
5/2018 Skonsolidowany i jednostkowy raport za IV kwartał 2017 r
Luty 14, 2018

Zarząd Dr.Finance S.A. w załączeniu przekazuje skonsolidowany i

czytaj więcej
3/2018 Przydział obligacji Serii A przez spółkę zależną
Luty 1, 2018

W nawiązaniu do raportu bieżącego z dnia 29

czytaj więcej
10/2017 Uzupełnienie do skonsolidowanego i jednostkowego raportu rocznego za rok 2016
Czerwiec 1, 2017

Zarząd Spółki Doradcy24 S.A. przekazuje do publicznej wiadomości

czytaj więcej
9/2017 Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za rok 2016
Maj 31, 2017

Zarząd Spółki Doradcy24 S.A. przekazuje do publicznej wiadomości

czytaj więcej
8/2017 Skonsolidowany i jednostkowy raport za I kwartał 2017 r
Maj 15, 2017

Zarząd Doradcy24 S.A. w załączeniu przekazuje skonsolidowany i

czytaj więcej
7/2017 Podsumowanie Strategii Rozwoju Spółki za lata 2015-2016
Marzec 11, 2017

Zarząd Spółki Doradcy24 S.A. w załączeniu przekazuje podsumowanie

czytaj więcej
6/2017 Przydział obligacji serii C
Luty 22, 2017

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2017 z

czytaj więcej
24/2016 Zmiana terminu publikacji raportu za II kwartał 2016 r
Sierpień 4, 2016

Zarząd Doradcy24 S.A. (?Spółka?) informuje o zmianie terminu

czytaj więcej
20/2016 Treść uchwał podjętych przez ZWZA Doradcy24 S.A. w dniu 30 czerwca 2016 roku
Czerwiec 30, 2016

Zarząd Doradcy24 S.A. (dalej: Emitent) przekazuje w załączeniu

czytaj więcej
19/2016 Wniosek do KDPW o scalenie akcji
Czerwiec 12, 2016

Zarząd Doradcy24 S.A.. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka",

czytaj więcej
40/2015 Postanowienie Sądu Okręgowego w sprawie wyznaczenia w Spółce biegłego rewidenta ds. szczególnych
Wrzesień 29, 2015

Zarząd Doradcy24 S.A. niniejszym informuje o postanowieniu Sądu

czytaj więcej
39/2015 Postanowienie Sądu Okręgowego w sprawie scalenia akcji
Wrzesień 16, 2015

Zarząd Doradcy24 S.A. informuje, iż Sąd Okręgowy we

czytaj więcej
38/2015 Zaktualizowana prognoza finansowa Spółki na lata 2015-2016
Sierpień 28, 2015

Zarząd DORADCY24 S.A. podaje do wiadomości zaktualizowaną prognozę

czytaj więcej
37/2015 Istotna informacja
Sierpień 25, 2015

Zarząd Doradcy24 S.A. (dalej: Emitent) z uwagi na

czytaj więcej
36/2015 Raport okresowy za II kwartał 2015 roku
Sierpień 6, 2015

Zarząd Doradcy24 S.A. przekazuje w załączeniu jednostkowy raport

czytaj więcej

ESPI

66/2018 Skup akcji własnych
Listopad 21, 2018

Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje

czytaj więcej
65/2018 Skup akcji własnych
Listopad 21, 2018

Podstawa Prawna:

Zarząd Dr.Finance S.A. ( dalej "Emitent", "Spółka")

czytaj więcej
64/2018 Skup akcji własnych
Listopad 20, 2018

Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje

czytaj więcej
63/2018 Przedterminowa spłata pożyczki
Październik 24, 2018

Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje

czytaj więcej
62/2018 Podpisanie istotnej umowy kredyt w rachunku bieżącym
Październik 14, 2018

Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje

czytaj więcej
61/2018 Skup akcji własnych
Październik 14, 2018

Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje

czytaj więcej

Facebook