• Dr.Finance S.A. ul. Legnicka 17/27, 53-671 Wrocław
  • 801 081 024

Relacje inwestorskie

EBI

8/2019 Treść uchwał podjętych przez ZWZA Dr.Finance S.A. w dniu 26 czerwca 2019 roku
26 czerwca, 2019

W związku z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

czytaj więcej
6/2019 Jednostkowy raport roczny za 2018 rok
30 maja, 2019

Zarząd Dr.Finance S.A. w załączeniu przekazuje jednostkowy raport

czytaj więcej
5/2019 Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego za 2018
27 maja, 2019

Zarząd Dr.Finance S.A. ("Spółka") informuje o zmianie

czytaj więcej
4/2019 Jednostkowy raport za I kwartał 2019 r
13 maja, 2019

Zarząd Dr.Finance S.A. (Spółka) w załączeniu przekazuje jednostkowy

czytaj więcej
3/2019 Zmiana terminu publikacji raportu za I kwartał 2019
9 kwietnia, 2019

Zarząd Dr.Finance S.A. ("Spółka") informuje o zmianie terminu

czytaj więcej
14/2018 Uchwała Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok 2017
7 czerwca, 2018

Zarząd Dr.Finance S.A. ('Spółka') informuje, że w dniu

czytaj więcej
13/2018 Korekta do skonsolidowanego i jednostkowego raportu rocznego za 2017 rok Dr.Finance S.A.
1 czerwca, 2018

Zarząd Spółki Dr.Finance S.A. nawiązując do Raportu bieżącego

czytaj więcej
11/2018 Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za 2017 rok
1 czerwca, 2018

Zarząd Spółki Dr.Finance S.A. przekazuje do publicznej wiadomości

czytaj więcej
10/2018 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2017 rok
28 maja, 2018

Zarząd Dr.Finance S.A. informuje o zmianie terminu publikacji

czytaj więcej
9/2018 Skonsolidowany i jednostkowy raport za I kwartał 2018 r.
14 maja, 2018

Zarząd Dr.Finance S.A. (Spółka) w załączeniu przekazuje skonsolidowany

czytaj więcej
18/2017 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Doradcy24 S.A. na dzień 8 listopada 2017r
10 października, 2017

Zarząd Doradcy24 S.A. (dalej: Emitent) zwołuje na dzień

czytaj więcej
17/2017 Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego oraz Statutu Spółki.
14 września, 2017

Zarząd Doradcy24 S.A. (Spółka) informuje, że w dniu

czytaj więcej
16/2017 Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą
5 września, 2017

Zarząd Doradcy24 S.A. informuje, że w dniu 4

czytaj więcej
14/2017 Skonsolidowany i jednostkowy raport za II kwartał 2017 r.
14 sierpnia, 2017

Zarząd Doradcy24 S.A. w załączeniu przekazuje skonsolidowany i

czytaj więcej
12/2017 Treść uchwał podjętych przez NWZA Doradcy24 S.A. w dniu 28 czerwca 2017 roku
28 czerwca, 2017

Zarząd Doradcy24 S.A. (dalej: Emitent) przekazuje w załączeniu

czytaj więcej
30/2016 Przydział obligacji serii B
27 sierpnia, 2016

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2016 z

czytaj więcej
29/2016 Emisja obligacji serii B
23 sierpnia, 2016

Zarząd Doradcy24 S.A. ("Emitent") informuje, że po uzyskaniu

czytaj więcej
28/2016 Zaktualizowana strategia rozwoju Spółki na lata 2015-2016
20 sierpnia, 2016

Zarząd Spółki Doradcy24 w załączeniu przekazuje zaktualizowaną strategię

czytaj więcej
26/2016 Treść uchwał podjętych przez NWZA Doradcy24 S.A. w dniu 19 sierpnia 2016 roku.
19 sierpnia, 2016

Zarząd Doradcy24 S.A. (dalej: Emitent) przekazuje w załączeniu

czytaj więcej
25/2016 Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2016 r.
17 sierpnia, 2016

Zarząd Doradcy24 S.A. z siedzibą we Wrocławiu w

czytaj więcej
47/2015 Dodatkowe wyjaśnienie do raportu okresowego za III kwartał 2015 roku
30 października, 2015

W uzupełnieniu do raportu za III kwartał 2015

czytaj więcej
46/2015 Raport okresowy za III kwartał 2015 roku
30 października, 2015

Zarząd Doradcy24 S.A. przekazuje w załączeniu jednostkowy raport

czytaj więcej
45/2015 Kolejna zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2015
29 października, 2015

Zarząd Doradcy24 S.A. (?Spółka?) w nawiązaniu do raportu

czytaj więcej
44/2015 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Doradcy24 S.A. na dzień 20 listopad 2015 r.
23 października, 2015

Zarząd Doradcy24 S.A. (dalej: Emitent) zwołuje na dzień

czytaj więcej
43/2015 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2015
21 października, 2015

Zarząd Doradcy24 S.A. (?Spółka?) w nawiązaniu do raportu

czytaj więcej
42/2015 Korekta do Raportu bieżącego nr 41/2015
14 października, 2015

W związku z pomyłką pisarską Zarząd Emitenta przekazuje

czytaj więcej

ESPI

2/2020 Skup akcji własnych
17 stycznia, 2020

Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR -

czytaj więcej
1/2020 Skup akcji własnych
3 stycznia, 2020

Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR -

czytaj więcej
31/2019 Skup akcji własnych
15 listopada, 2019

Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR -

czytaj więcej
30/2019 Skup akcji własnych
6 listopada, 2019

Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR -

czytaj więcej
29/2019 Skup akcji własnych
28 października, 2019

Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR -

czytaj więcej
28/2019 Zamknięcie umowy o kredyt w rachunku bieżącym
17 października, 2019

Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR -

czytaj więcej
27/2019 Skup akcji własnych
18 września, 2019

Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR -

czytaj więcej
26/2019 Skup akcji własnych – korekta raportu nr 10/2019
12 września, 2019

Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR -

czytaj więcej
82/2018 Skup akcji własnych
17 grudnia, 2018

Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje

czytaj więcej
81/2018 Skup akcji własnych
14 grudnia, 2018

Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje

czytaj więcej
80/2018 Skup akcji własnych
13 grudnia, 2018

Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje

czytaj więcej
79/2018 Skup akcji własnych
11 grudnia, 2018

Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje

czytaj więcej
78/2018 Skup akcji własnych
8 grudnia, 2018

Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje

czytaj więcej
77/2018 Skup akcji własnych
7 grudnia, 2018

Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje

czytaj więcej

Facebook